preloader
Споделяне

Общи условия

Общи условия за използване на сайта и закупуване на стоки

Настоящите правила и условия уреждат отношенията между Сдружение „Св. Лука“, дружество регистрирано в Търговския регистър с ЕИК:175121718, със седалище и адрес на управление: ул. Св. Лука №6, гр. София, България, наричано по-нататък „онлайн книжарница“, „сайта“, „st-maximus-confessor.org“ и всяко лице, което извършва покупка на уебсайта st-maximus-confessor.org, наричан по-нататък „интернет потребител“ или само „потребител“, и наричани общо „страните“.

С използването на сайта, потребителят декларира, че е на възраст или има родителско разрешение и правоспособност да сключи договор, позволявайки му да направи поръчка на настоящия уебсайт. С използването на сайта, потребителят се съгласява, че неговите отношения със Сдружение „Св. Лука“ се регулират изключително от тези общи условия.

Тези условия могат да се променят и в тази връзка приложимите условия са тези, които са в сила към момента на подаване на поръчката към сайта.

1. Поръчки

1.1. Подаване на поръчката към сайта

За подаването на поръчка към сайта не се изисква регистрация на потребителя.

Подаването на поръчката се извършва на няколко етапа:
1) потребителят избира артикули и ги добавя към поръчката си;
2) потребителят попълва полетата на страница „Данни за доставка“ и избира начина на доставка;
3) потребителят може да попълни данни за доставка на адрес различен от този, който е оставил като адрес за фактуриране, ако желае артикулите от поръчката да бъдат доставени на друг адрес, или може да прескочи тази страница, ако адресите за фактуриране и доставка съвпадат;
4) потребителят въвежда Kод за отстъпка, ако има такъв;
5) потребителят преглежда въведените от него данни и избраните в поръчката артикули, избира начин на плащане, отбелязва, че е прочел и е съгласен с Общите условия за ползване и натиска бутон „Изпращане на поръчката“, за да я подаде за обработка към сайта;
6) след успешно подаване на поръчката, потребителят получава имейл, потвърждаващ поръчката му.

Имейлът за потвърждаване на направените поръчки има значението на приемане от страна на st-maximus-confessor.org на подадената поръчка и по този начин формира договор за продажба между страните. Веднага след като поръчката е готова за изпращане, st-maximus-confessor.org ще изпрати имейл, потвърждаващ изпращането на поръчката до потребителя. Потребителят, който е избрал доставка в някоя от книжарниците на Сдружение „Св. Лука“, ще получи имейл, когато продуктите са на разположение за вземане от съответния магазин, след като е извършено плащането им.

2. Цени

2.1. Цени

Цените на артикулите, показвани на сайта, са посочени в български лева и с включен ДДС, като са приложими за доставка на територията на България.

Цените на артикулите, показвани на st-maximus-confessor.org, не включват куриерски разходи.

Освен това, потребителят е информиран, че предлаганите цени за артикули в книжарниците на Сдружение „Св. Лука“ не са задължително приложими за покупки на сайта st-maximus-confessor.org и обратно.

3. Начини на плащане

3.1. Начини на плащане

Заплащането на поръчаните артикули в онлайн книжарницата става по някой от следните начини:

  • наложен платеж, при получаване;
  • банков превод;

4. Наличности

4.1.  Наличности

Артикулите и цените посочени на сайта са валидни към момента на поръчката.

Потребителите на сайта могат да се запознаят с наличността на продукти и на информационната страница на всеки продукт. При поръчка на артикул, който се окаже недостъпен, онлайн книжарницата си запазва правото да анулира поръчката, като информира потребителя.

При поръчка на няколко продукта, ако някой от продуктите се окаже окончателно недостъпен, онлайн книжарницата ще информира потребителя за невъзможността за изпращане на неналичната вещ. Останалата част от поръчката ще бъде обработена и изпратена на клиента в рамките на сроковете, обявени от имейл информацията за проследяването на поръчките.

Потребителят може да избере и цялостното отменяне на поръчката си, като направи изявление на своето желание по телефона или по електронна поща.

Статусът на артикулите е обозначен с етикет на информационната страница на всеки артикул. За доставянето на артикул с етикет „С поръчка“ са необходими 14 дни от подаването на поръчката към сайта.

5. Доставка

5.1. Условия за доставка

Продуктите се доставят само и единствено до редовни пощенски адреси на територията на България, които потребителят е посочил в поръчката си. При подаване на поръчката, потребителят трябва да изпише правилно адреса за получаване или офисът на куриерската фирма, до който иска да бъде изпратена поръчката.

5.2. Срокове за доставка

Времето за доставка, обявено на сайта, е считано от датата на изпращане на продуктите. Закъсненията за доставка не могат да надвишават 30 дни от валидирането на поръчката от сайта. Потребителят се информира автоматично по имейл при изпращане на поръчката.

5.3. Невъзможност за получаване на поръчката

При невъзможност от страна на потребителя да получи поръчката при нейното доставяне, ще бъде потърсен отново, съгласно правилата на съответния куриер. Ако в срок от 10 работни дни доставката не бъде осъществена, продуктът ще бъде върнат обратно на st-maximus-confessor.org. След това сайтът ще се свърже с потребителя и при отсъствие на негов отговор в рамките на 7 дни се приема, че потребителят е упражнил правото си на отказ от поръчката.

6. Гаранция

6.1. Законова гаранция по Закона за защита на потребителите(ЗЗП):

Независимо от търговската гаранция, която може да бъде предоставена на онлайн потребителя, st-maximus-confessor.org носи отговорност и за липсата на съответствие на продадения артикул в съответствие с разпоредбите на ЗЗП, чл.105 и сл.

Чл. 106. от ЗЗП: За да съответства на договора за продажба, потребителската стока трябва да:
1) притежава характеристиките, определени от страните по договора, и да е годна за обичайната употреба, за която служат потребителските стоки от същия вид;
2) отговаря на описанието, дадено от продавача под формата на мостра или образец;
3) е годна за специалната употреба, желана от потребителя, при условие че той е уведомил продавача за своето изискване при сключването на договора и то е прието от продавача;
4) притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които потребителят може разумно да очаква, като се имат предвид естеството на потребителската стока и публичните изявления за конкретните ѝ характеристики, направени от продавача, производителя или негов представител, които се съдържат в рекламата или в етикета на потребителската стока.

6.2. Условия за упражняване на гаранциите

Ако продуктът на потребителя се окаже дефектен, по време на срока на законовата или търговска гаранция или не е в съответствие с поръчката, той отправя искане за поправка или замяна към st-maximus-confessor.org. За да направи рекламация през сайта st-maximus-confessor.org, потребителят трябва да изпрати имейл с описание на стоката и проблема свързан с нейното несъответствие или неизправност.

Като част от гаранцията st-maximus-confessor.org предлага на потребителя или да занесе своя продукт в някоя от книжарниците на Сдружение „Св. Лука“, или да изпрати по куриер артикулът в рекламация. Поемането на разходите за куриерската услуга ще се извършва при предвидените от закона условия.

След получаване на артикула от страна на st-maximus-confessor.org, последният ще провери дали се покрива от законната гаранция и ще извърши поправката или замяната на продукта. Ако причината за неизправността попада в обхвата на законовата или търговската гаранция и се установи, че продуктът не може да бъде поправен или не може да бъде заменен с идентичен или еквивалентен продукт, тогава платената цена ще бъде възстановена под формата на ваучер или превод по сметката на потребителя.

В случай на неправилно връщане под претекст за дефект или при злоупотреба, това връщане за рекламация ще се счита за незаконосъобразно и за неотговарящо на условията за това.

Напомня се, че потребителят е свободен да избере начина на изпращане на своя продукт и да се застрахова в случай на загуба, кражба или унищожаване на неговата пратка. st-maximus-confessor.org не носи отговорност за невъзможност за получаване на куриерските пратки. Потребителят отговаря за правилното опаковане на неговия продукт при изпращане по куриер.

7. Право на връщане при покупка онлайн

7.1. Право на отказ от покупка онлайн

Ако потребителят желае да върне поръчан от него артикул, може да направи това в 14 дневен срок от получаването на артикула, като преди връщането изпрати уведомителен имейл с ясна и недвусмислена декларация-уведомление на адрес: prp.maxim.izpovednik@gmail.com.

Потребителят трябва да върне артикула/ите на адрес: ул. Св. Лука №4, гр. София, България или в някоя от книжарниците на Сдружение „Св. Лука“.

В случай на връщане потребителят ще трябва да опакова внимателно продукта и да приложи към него информация за покупката и изрично отбелязване „Право на отказ“.

Потребителят има право да избере начина на връщане на продукта – чрез куриер или на място в някоя от книжарниците на Сдружение „Св. Лука“. St-maximus-confessor.org не поема разходите по връщането на поръчки и не носи отговорност в случай на неполучаване на артикул на посочения за връщане адрес. За по-голяма сигурност се препоръчва на потребителите да използват куриерската фирма, която им е доставила продуктите. Всички разходи и рискове, свързани с връщането на продукта, са отговорност и задължение на потребителя.

Само продуктите, върнати в пълен комплект, в отлично състояние и с информация за доставката, ще бъдат приети. В противен случай връщането ще се счита за несъответстващо на условията за връщане и няма да бъде възстановено от st-maximus-confessor.org.

7.2. Възстановяване на сума по върнат артикул

В случай че потребителят спази описаната по-горе процедура за връщане, възстановяването на платената сума се извършва в рамките на 14 дни от получаването на продуктите на адреса за връщане, по банков път на посочената от потребителя банкова сметка.

7.3. Формуляр за отказ

Ако потребителят желае да върне артикул/и, трябва предварително да изпрати уведомление за своето желание на имейл адрес: prp.maxim.izpovednik@gmail.com, като използва приложеният по-долу Формуляр за отказ.

На Вниманието на: Сдружение „Св. Лука“, със седалище и адрес ул. Св. Лука №6, гр. София, България.

С настоящото Ви уведомявам за отказа си от договора за покупка онлайн между мен и вас, свързан с продажбата на следните артикули:

  • Име и артикулен номер на продукта:
  • Поръчано на дата:
  • Получено на дата:
  • Номер на поръчка (според имейла, получен за потвърждение на поръчката):

Име на клиента, както е изписано при подаването на поръчката към сайта:

Адрес на клиента, както е изписан при подаване на поръчката към сайта:

Дата:

Приветстваме Ви с „Добре дошли“ в Православна книжарница „Преп. Максим Изповедник“. По молитвите на преп. Максим, Господ да Ви насочи към най-полезното и душеспасително за Вас четиво!

Сайтът използва т. нар. „бисквитки“ за оптимизиране на показваното съдържание. Ако желаете да се запознаете подробно с това какви данни за посещенията на сайта се събират, можете да отидете на страницата за